Interview avec la réalisatrice de Mustang, Deniz Gamze Erguven

24/11/2015 Le 23 octobre, Mustang sortira en Turquie, la nation qui l’a vu naître. Récit de la course folle vers la liberté de cinq sœurs, le premier film de Deniz Gamze Erguven, d’ors et déjà critiqué dans le pays, risque de susciter un vrai débat au sein du peuple turc. En France, il a connu un parcours hors … Continue reading Interview avec la réalisatrice de Mustang, Deniz Gamze Erguven

Türkiye’de Ateist mücadele yürütmek!

Laikliği savunanların gözaltına alındığı günümüz Türkiye'sinin hâli malum. Bizzat bu dönemde bilime, sanata, mantığa sarılmamız gerektiğinden mütevellit, iyice inançsızlık ve ifade özgürlüğü mecralarına odaklandım son zamanlarda. Bu alanda aktif bir mücadele gösteren örgütlenmelerden biri de 2014 yılında kurulan Ateizm Derneği. Yaklaşık iki yıldır başkanının bir kadın olduğunu öğrenir öğrenmez Zehra Pala ile iletişim kurdum. Ateizm … Continue reading Türkiye’de Ateist mücadele yürütmek!

Nice feminist yıllara!

Bir tutam direnci, bir tutam bağımsızlığa katıp yanına bir tutam dayanışma, bir tutam da kabullenme ekliyoruz. Bolca hata yapma hakkında marine ettikten sonra, kendini dinleme ve sevmeye katıp, cüretten ve had bildirmeden uzak bir fırında bir güzel pişiriyoruz. Her sabah bir kaşık içiyoruz aç karnına. Dilersek her yeni sabaha, içine yeni malzemeler atabiliriz.